PESAN DAKWAH ILAA ALLAH

1. Dirikan solat apabila mendengar azan,
walau apapun jua keadaan pada waktu itu.

2. Bacalah al-Quran, atau pelajari tafsirnya.
Dengarlah bacaan orang lain, atau zikirlah kepada Allah.

3. Jangan engkau gunakan sebahagian ruang waktumu untuk hal-hal yang tidak berfaedah.

4. Berucaplah dengan bahasa yang fasih dan dipahami.
Lemah lembut adalah termasuk dalam syi’ar Islam.

5. Jangan banyak berdebat dalam hal tak berguna.
Pertengkaran tidak akan mendatangkan sebarang kebaikan.

6. Jangan banyak ketawa.
Hati yang berhubung dengan Allah selalu tenang dan mantap.

7. Jangan suka berolok-olok.
Umat yang berjuang tidak mengenal selain kesungguhan.
Man Jadda wa Jada. Yang bersungguh jua yang mendapat !!!

8. Jangan engkau tinggikan suaramu melebihi keperluan.
Suara yang seperti itu adalah suara keledai.
Suara keras menunjukkan kebodohan serta menyakitkan.

9. Jauhi menghina orang, mencela organisasi dan kelompok.
Janganlah berbicara kecuali perbicaraan yang baik.

10. Perkenalkan dirimu kepada orang yang engkau jumpai. Walaupun ia tidak meminta apapun daripadamu.
Dasar dakwah ilaa Allah adalah cinta dan saling kenal mengenal.

11. Kewajipan selalu lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Bantulah orang lain untuk memanfaatkan waktunya.

12. Jika engkau mempunyai urusan yang sedang dihadapi, maka selesaikanlah urusan itu dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Leave a Reply