Kebangkitan ISLAM itu dari TAUHID

 

” Tauhid itu dari Mengenal SIAPA ALLAH ”

Yang Mengenal Allaah Hanya Takut Kepada Allaah.

Yang Takut kepada Allaah , merekalah yang Ikhlas menegakkan ISLAM dengan Harta dan Jiwanya .

Dunia nya untuk ISLAM

Dunia nya untuk SURGA nya.

Hidupnya untuk Keridhaan Allaah

Ketaatannya hanya pada SYARi’AT Allaah

Akhlaq nya hanya sesuai SUNNAH .

Hidupnya untuk SUJUD menghamba Hanya Kepada Allaah Ta’ala

Sekalipun untuk itu semua ….

Meminta Pengorbanan JIWA, WAKTU, HARTA dan TENAGA. ..

Dalam menapak jalan ke SURGA….

SURGA itulah HIDUP yang HAKIKI

Dunia itu sesungguhnya hanya UJIAN ke SURGA

Hidup di Dunia hanya Sekilas, maka manfaatkanlah sebaik mungkin

T’etapi menentukan jalan ke SURGA

Wallaahu A’lamu bis-Shawaab … Syukran .

Leave a Reply