S E G E R A L A H … !!!!

 

1. BERTAUBAT sebelum ajal tiba,

2. Tegakkan SHALAT sebelum habis waktunya,

3. Bayarkan ZAKAT sebelum datang bala, karena zakat menolak bala,

4. Laksanakan HAJI kalau sudah mampu, agar tidak mati seperti orang yahudi,

5. Lunasi HUTANG, agar tidak jadi perkara di alam kubur,

6. Meminta MAAF, agar tidak membayarnya nanti di akhirat,

7. Menyelenggarakan JANAZAH muslim, karena fardhu Kifayah,

8. Menyelesaikan urusan berikutnya setelah selesai urusan pertama

9. NIKAH manakala telah sanggup agar tidak timbul fitnah,

10. Kembalikan HARTA tidak halal agar tidak jadi urusan di akhirat,

11. Mengamalkan nasehat baik setelah mendengarnya.

12. BERSEDEKAH sebelum yang ditangan habis mubadzir.

13. BERDOA kepada Allah agar hati tetap tenang …

14. Jadilah Orang Cerdas yaitu …. :

Orang2 yang meninggalkan dunia
sebelum ia meninggal dunia.

Dia bersedekah sampai kaya,
bukan kaya baru bersedekah.

Dia berdakwah sampai alim,
bukan sudah alim baru berdakwah.

Dia datang ke masjid sampai tua,
bukan tua baru ke masjid.

Dia beramal sampai ikhlas,
bukan ikhlas baru beramal.

“Orang cerdas itu adalah mereka yang ingat mati dan mempersiapkan bekalnya”

Semoga kita semua terpelihara …
Amiin …

Leave a Reply