Resume Pengajian Al Munawwarah: MEMPEROLEH KEMULIAAN

 

Telah difirmankan oleh Allah hal – hal sebagai] berikut :

QS.Pencipta (Fāţir ; 10)~ *_Barangsiapa yang menghendaki kemuliaan, maka bagi Allah-lah kemuliaan itu semuanya. Kepada-Nya-lah naik perkataan-perkataan yang baik dan amal yang saleh dinaikkan-Nya. Dan orang-orang yang merencanakan kejahatan bagi mereka azab yang keras. Dan rencana jahat mereka akan hancur._*

Sapi Betina (Al-Baqarah :177) –
*_Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam (peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa._*

Maha Benar Allah Dengan Segala FirmanNYA…..

ULASAN :

Apabila seseorang menghendaki keMULIAan dihadapan Allah maka jadilah orang yg SALEH yaitu meningkatkan keIMANan menjadi TAQWA . Adapun orang berTAQWA itu adalah :

1. Yang yakin kepada rukun IMAN .

2. Yang bersedekah disaat keadaan LAPANG maupun SEMPIT .

3. Yang mendirikanlah shalat & menunaikan Zakat .

4. Yang sabar dalam keadaan SULIT .

5. Yang kalau berjanji tidak pernah INGKAR

Wallahualam

Leave a Reply