Keteguhan Nabi Dzulkifli AS

Raja bangsa Israil yang sudah tua mengeluarkan sayembara untuk menggantikan dirinya menjadi raja karena beliau tidak mempunyai keturunan sebagai penerusnya. Beliau mengumumkan bahwa orang yang akan ditugaskan menggantikannya menjadi raja adalah orang yang sanggup berpuasa di siang hari, sholat di malam hari dan sabar. Seorang yang bernama Basyar terpilih menjadi raja setelah tiga kali menyatakan […]

Kaum Nabi Syu’aib AS Gemar Mengurangi Timbangan

Penduduk Madyan gemar berbuat curang dengan mengurangi takaran dalam jual beli dan membuat kerusakan dengan harta yang mereka miliki serta menyembah berhala. Allah mengutus nabi Syu’aib AS agar mereka menghentikan perbuatan buruknya dan menyembah Allah dengan dakwah yang lembut namun mereka menentang. Ketika nabi Syu’aib AS mengingatkan azab Allah kepada kaum nabi Nuh AS, Hud […]

Penyesalan Nabi Harun ‘Alaiyhi s-Salaam

Nabi Musa AS meninggalkan Bani Israil untuk menerima Kitab Taurat di bukit Thursina dan menitipkan kaumnya kepada Nabi Harun AS. Dalam penantian tersebut, Bani Israil mengumpulkan emas peninggalan Fir’aun ke dalam api untuk mengurangi beban dan hal ini dimanfaatkan oleh Samiri untuk membuat patung sapi yang seakan bersuara agar disembah. Nabi Harun AS menyerukan agar […]