Menanggulangi HIV/AIDS dan Narkoba Penerapan Nilai-nilai Agama

Oleh : H. Mas’oed Abidin   Pendahuluan   Pengidap HIV/AIDS dalam catatan WHO kian tahun bertambah. Di Indonesia jumlahnya mengalami peningkatan termasuk Sumatera Barat sudah terdeteksi adanya pengidap HIV/AIDS tersebut. Pengidap HIV/AIDS dan penularannya disebabkan oleh hubungan kelamin gonta-ganti, baik terhadap lain jenis ataupun hubungan kelamin sama sejenis. Penularan kedua disebabkan oleh pemakaian suntikan atau […]

Peranan Guru Taman Kanak-kanak Dalam Membangun Generasi Islami

Muqaddimah. Sudah lama kita mendengar ungkapan, “jadilah kamu berilmu yang mengajarkan ilmunya, atau belajar (muta’alliman), atau menjadi pendengar (mustami’an). Dan sekali jangan menjadi kelompok keempat, yang tidak memiliki aktifitias keilmuan sama sekali. Yakni tidak mengajar, tidak pula belajar, serta enggan untuk mendengar”. Peran Guru adalah sesuatu pengabdian mulia dan tugas sangat berat. Kemuliaannya terpancar dari […]

Peran Suluah Bendang: Mengajak, Mendidik dan Mengamalkan Islam

Oleh : H. Mas’oed Abidin Program pendidikan anak nagari sejak usia dini dapat dilakukan dengan nuansa surau. Surau adalah suatu institusi yang khas dalam masyarakat Minangkabau. Fungsinya bukan sekedar tempat sholat. Juga sebagai tempat pendidikan dan tempat mendapat pengajaran bagi anak muda. Banyak tokoh-tokoh besar di Minangkabau lahir dari surau. Pengelolaan pendidikan bernuansa surau, pada […]

Membangun Generasi Unggul

A.    Membangun Generasi Unggul Generasi Muda adalah kelompok besar di tengah satu bangsa semestinya dibentuk menjadi Generasi Unggul (khaira Ummah) yang akan memikul amanah peran pelopor perubahan (agent of changes) berbekal keyakinan dan keimanan kepada Allah SWT selalu melaksanakan misi amar makruf nahyun anil munkar. “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh […]